Hoàn thiện Khách sạn tại Trảng Bàng - Tây Ninh và bàn giao

Hoàn thiện Khách sạn tại Trảng Bàng - Tây Ninh và bàn giao

Dự án GOLDEN CENTER HOTEL tại Trảng Bàng - Tây Ninh thi công hoàn thiện và đã bàn giao theo đúng tiến độ. Dự án nhận được đánh giá cao của gia chủ về chất lượng

Read more
Dự án Khách sạn Hương Sen 3 tại Quận 1 đã bàn giao

Dự án Khách sạn Hương Sen 3 tại Quận 1 đã bàn giao

Dự án Khách sạn Hương Sen 3 tại Quận 1 thi công hoàn thiện và đã bàn giao theo đúng tiến độ. Dự án nhận được đánh giá cao của chủ đầu tư về chất lượng

Read more
Dự án Khách sạn Hương Sen 1 tại Quận 1 đã bàn giao

Dự án Khách sạn Hương Sen 1 tại Quận 1 đã bàn giao

Dự án Khách sạn Hương Sen 1 tại Quận 1 thi công hoàn thiện và đã bàn giao theo đúng tiến độ. Dự án nhận được đánh giá cao của chủ đầu tư về chất lượng

Read more
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)